12 czerwca, 2024

Świat Biotworzyw

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Astrofizycy twierdzą, że „inteligencja planety” istnieje… ale Ziemia nie ma inteligencji

Astrofizycy twierdzą, że „inteligencja planety” istnieje… ale Ziemia nie ma inteligencji

Mamy tendencję do myślenia o inteligencji jako o czymś, co opisuje tylko jedną osobę. Ale wszystkie rodzaje grup można również określić jako inteligentne – czy mówimy o grupach społecznych ludzi, o gniazdach owadów, czy nawet o tajemniczym zachowaniu śluzowatej pleśni i Wirusy.

Co więcej, czy inteligencję można zaobserwować na znacznie większą skalę – być może na całej planecie? W niedawno opublikowanym artykule badawczym zespół naukowców zajmujących się kosmosem bada to zagadkowe pytanie i dochodzi do zaskakujących wniosków na temat naszej Ziemi.

„Otwarte pytanie brzmi, czy inteligencja może działać w skali planetarnej, a jeśli tak, to w jaki sposób przejście do inteligencji może nastąpić w skali planetarnej i czy już nastąpiło lub jest na naszym krótkoterminowym horyzoncie”. Zespół pisze.

Zauważają, że zrozumienie tego pytania może pomóc nam kierować przyszłością naszej planety; Jednak według ich własnych standardów wygląda na to, że jeszcze nas tam nie ma.

„Nie jesteśmy jeszcze w stanie wspólnie reagować w najlepszym interesie planety” Mówi Astrofizyk Adam Frank z University of Rochester.

„Na Ziemi jest inteligencja, ale nie ma inteligencji planetarnej”.

Zdaniem naukowców, pojawienie się inteligencji technologicznej na planecie – wspólny punkt odniesienia w badaniach astrobiologicznych – prawdopodobnie nie powinno być postrzegane jako coś, co się dzieje. Na planeta ale do planeta.

W takiej interpretacji rozwój inteligencji planetarnej oznaczałby nabywanie i stosowanie zbiorowego zasobu wiedzy działającego jednocześnie w złożonym systemie różnych typów i w harmonijny sposób, przynoszący korzyści lub wspierający całą biosferę.

Niestety – i oczywiście – ludzi i Ziemi jeszcze nie ma.

W rzeczywistości Frank i jego koledzy twierdzą, że osiągnęliśmy dopiero trzeci etap hipotetycznej osi czasu rozwoju inteligencji planetarnej.

W pierwszym etapie, charakterystycznym dla bardzo wczesnej Ziemi, planeta z „niedojrzałą biosferą” rozwija życie, ale nie ma wystarczającej liczby sprzężeń zwrotnych między życiem a procesami geofizycznymi dla koewolucji różnych rodzajów życia.

READ  Teleskop Webba dokonuje kolejnego odkrycia na odległej egzoplanecie

W drugim etapie powstała „dojrzała biosfera”.

Następnie planeta może stać się trzecim etapem: „niedojrzałą kopertą techniczną”, w której obecnie znajduje się Ziemia. W tym momencie działalność technologiczna rozwinęła się na planecie, ale nie została trwale zintegrowana z innymi systemami, takimi jak środowisko fizyczne.

Jeśli jednak uda się rozwiązać te napięcia, niedojrzała sfera technologiczna ma szansę wyewoluować w końcowy etap: „dojrzałą sferę techniczną”, w której sprzężenia zwrotne między działalnością technologiczną a innymi stanami biogeochemicznymi i biofizycznymi działają jednocześnie, zapewniając maksymalną stabilność i produktywność kompletny system.

Naukowcy twierdzą, że do tego idealnego stanu Ziemia powinna starać się dotrzeć.

„Planety ewoluują poprzez etapy niedojrzałe i dojrzałe, a inteligencja planet wskazuje czas, kiedy osiągniesz dojrzałą planetę” Frank mówi.

„Pytanie za milion dolarów brzmi, jak wygląda inteligencja planety i co ona oznacza dla nas w praktyce, ponieważ nie wiemy jeszcze, jak przejść do dojrzałej technosfery”.

Według naukowców siedzimy obecnie na krawędzi przepaści, gdzie jasne jest, że nasze wspólne działania mają globalne konsekwencje, ale jeszcze nie kontrolujemy tych konsekwencji.

Jeśli my, wraz z innymi siłami na tej planecie, zdołamy osiągnąć równowagę, w której te konsekwencje są kontrolowane, możemy w końcu ewoluować – jako planeta – do następnego poziomu.

„Przejście do inteligencji planetarnej, jak tutaj opisujemy, będzie miało znamię inteligencji działającej na skalę planetarną” Naukowcy piszą w swoim artykule.

„Taka inteligencja planetarna byłaby w stanie kierować przyszłym rozwojem Ziemi, współpracując z systemami planetarnymi i kierując się głębokim zrozumieniem tych systemów”.

Artykuł ukazał się w: International Journal of Astrobiology.